Projekty współfinansowane przez UE

Strona główna » Projekty współfinansowane przez UE


Tytuł projektu: Innowacyjność – konkurencyjność – zatrudnienie 

Cel projektu: Celem projektu jest rozszerzenie działalności firmy, dzięki inwestycjom w środki trwałe – zakup specjalistycznych, innowacyjnych urządzeń do zabiegów medycyny estetycznej oraz ginekologii rekonstrukcyjnej i plastycznej, celem poprawienia jej pozycji konkurencyjnej i wzrostu zatrudnienia.

Wartość projektu: 1 040 688 PLN

Wartość dofinansowania: 800 000 PLN

projekt współfinansowany przez UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP