O Shot


O-Shot to zabieg przywracania orgazmu. Zwiększa libido, poprawia doznania podczas współżycia. Zabieg wykonywany jest za pomocą osocza bogatopłytkowego.

Jako jedyna Klinika w Polsce wykonujemy zabieg O-Shot za pomocą Systemu Angel. System ten to nie wirówka do osocza, tylko separator komórkowy. Pozwala na wyselekcjonowanie z krwi samych tylko płytek krwi, które są najistotniejsze we wszystkich zabiegach związanych z podawaniem PRP.

O Shot historia zabiegu

W 2014 roku dr Charles Runels jako pierwszy przeprowadził badanie dotyczące wpływu iniekcji osocza bogatopłytkowego w okolice łechtaczki i przedniej ściany pochwy. Dr Runels podawał 4ml osocza PRP w ciała jamiste łechtaczki oraz w do przedniej ściany pochwy – w okolice punktu G. Następnie oceniał Pacjentki po 12-16 tygodniach. Oceny dokonywał za pomocą skali zaburzeń seksualnych FSDS-R (Female Sexual Distress Scale-Revised) oraz skali FSFI (Female Sexual Function Index).

W badaniu tym, w skali FSDS-R nastąpiła znaczna poprawa u 70% pacjentek. Natomiast w skali FSFI znamienną poprawę w kategoriach pożądania, podniecenia, nawilżenia i orgazmu stwierdziło 80% kobiet.

Osocze bogatopłytkowe

Osocze bogatopłytkowe PRP stosowane jest od wielu lat. Zarówno w medycynie estetycznej, jak i w ortopedii, chirurgii stomatologicznej. Stanowi idealne leczenie dla Pacjentów z trudno gojącymi się ranami. Substancje zawarte w osoczu bogatopłytkowym pobudzają komórki macierzyste w miejscu podania. Prowadzi to do poprawy funkcji leczonej tkanki .

Drugim mechanizmem działania osocza bogatopłytkowego jest stymulacja regeneracji tkanek przez czynniki wzrostu. Te czynniki zawarte są w płytkach krwi, których w osoczu PRP jest bardzo duża ilość. Płytki krwi rozpadając się – uwalniają czynniki wzrostu. Największe stężenie płytek krwi jest w osoczu PRP uzyskiwanym za pomocą Systemu Angel.

osocze bogatopłytkowe Katowice

Powikłania po zabiegu

Dr Runels w swoim badaniu zanotował pewien efekt uboczny zabiegu Orgasmic Shot. Mianowicie u 2 kobiet wystąpiło ciągłe pobudzenie sexualne, a podczas oddawania moczu – samoistne orgazmy. Te efekty uboczne ustąpiły po 2 tygodniach.

Poza tym w wymienionym badaniu nie stwierdzono żadnych powikła, ani w trakcie badania, ani po nim.

Wskazania do zabiegu

 • brak orgazmu
 • rzadkie orgazmy
 • orgazm o niesatysfakcjonującym nasileniu
 • zaburzenia libido
 • chęć poprawy jakości życia seksualnego
 • osłabione odczuwanie partnera
 • ból w trakcie współżycia

Wskazania do zmodyfikowanego zabiegu O!Shot

Zabieg Orgasmic Shot wykonuje się, zwykle podając osocze bogatopłytkowe w okolice erogenne. Natomiast w przypadku pewnych schorzeń można podać osocze bogatopłytkowe PRP w inne, wymagające leczenia obszary.

Zabieg O!Shot może być wykorzystany do:

 • leczenia liszaja na skórze okolicy narządów płciowych
 • leczenia suchość pochwy
 • leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
 • leczenie atrofii śluzówki pochwy u kobiet po menopauzie
 • leczenia bolesności przedsionka pochwy
 • rewitalizacja blizny po nacięciu krocza
 • leczenia bolesności blizny po nacięciu krocza

Leczenie liszaja za pomocą systemu Angel

Osocze bogatopłytkowe jest nową, bardzo obiecującą metodą leczenia liszaja twardzinowego okolic intymnych. W bazie medycznej PubMed możemy znaleźć publikacje gdzie pacjentkom z tą chorobą podawano osocze bogatopłytkowe kilkukrotnie w zmienione liszajowo okolice. W badaniach tych stwierdzono cofnięcie się objawów, lub zupełną remisję u większości poddanych leczeniu pacjentek.

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu osoczem bogatopłytkowym

Osocze bogatopłytkowe jest również szeroko stosowane u Pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Osocze jest zwykle terapią wspomagającą. W badaniach opisywano wyższą skuteczność radiofrekwencji czy leczenia nietrzymania moczu za pomocą lasera frakcyjnego, u pacjentek leczonych równocześnie za pomocą PRP. Płytki krwi, poprzez czynniki wzrostu stymulują procesy regeneracyjne. Czyli dochodzi do rewitalizacji śluzówki pochwy, oraz struktur podtrzymujących cewkę moczową.

Przeciwwskazania do leczenia osoczem bogatopłytkowym

Przeciwwskazania do zabiegu możemy podzielić na względne i bezwzględne.

Przeciwwskazania względne do zabiegu O-Shot

Do względnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu z użyciem osocza PRP, należą wszystkie choroby lub leki które upośledzają proces krzepnięcia. Zaliczamy tutaj:

 • palenie znacznej ilości papierosów
 • terapia wysokimi dawkami leków sterydowych
 • znaczna małopłytkowość
 • ciąża
 • przewlekłe leczenie przeciwpłytkowe

Przeciwwskazania bezwzględne do osocza bogatopłytkowego PRP

Według piśmiennictwa medycznego, żaden zabieg z użyciem PRP nie jest obarczony bezwzględnymi przeciwwskazaniami do jego wykonania. Dlatego że zabieg polega na podaniu swojego własnego osocza. W blisko 10 tysiącach publikacji z bazy PubMed na temat osocza bogatopłytkowego, nie pojawiają się żadne informacje o poważnych efektach ubocznych.

Przebieg zabiegu O-Shot

 1. Konsultacja ginekologiczna i kwalifikacja do zabiegu 

Przed każdym zabiegiem ginekologii estetycznej, w tym przed zabiegiem orgasm-shot, niezbędna jest konsultacja, badanie i zebranie wywiadu. Wszystko po to żeby odpowiednio pacjentkę zakwalifikować do zabiegu. U większości Pacjentek spodziewamy się znacznej poprawy w zakresie funkcji seksualnych. Jednak jest grupa Pacjentek u których wyleczenie anorgazmii jest mniej prawdopodobne np. pacjentki u których orgazmy nie występowały nigdy w życiu. Może to być sygnał innego źródła problemów z brakiem orgazmu

2. Pobranie krwi żylnej

Pobieramy niewielką ilość krwi, zwykle z żyły łokciowej. Do standardowego zestawu do otrzymywania osocza PRP wystarczy pobrać 8-10 ml krwi. Jeśli wykonujemy zabieg przy użyciu Systemu Angel, ilość krwi pobranej do separatora płytek musi być większa.

3. Odwirowanie krwi

Wirówka do osocza bogatopłytkowego

Wirujemy krew w wirówce laboratoryjnej. Wirowanie pozwala na rozdzielenie frakcji krwi. Na dnie probówki znajdują się płytki czerwone – one nie są nam potrzebne. W górnej warstwie jest osocze. Natomiast to co najcenniejsze, czyli płytki krwi, znajduje się pośrodku.

System Angel dozabiegu Orgasmic Shot

Bardziej precyzyjną metodą uzyskania samych tylko płytek krwi jest system Angel. Co to takiego system Angel? Urządzenie to nie jest wirówką. Jest to separator komórkowy. Urządzenie w całkowicie zautomatyzowany sposób powoduje wyseparowanie samych tylko płytek krwi, gotowych do wstrzyknięcia. Dzięki temu podczas zabiegu Orgasm-Shot podajemy tylko to co najważniejsze – czyli same płytki krwi. Podajemy je praktycznie bez osocza, które w większości składa się z wody. Dzięki temu zabieg O!Shot jest niebolesny.

Ostrzyknięcie osoczem łechtaczki, punktu G i przedsionka pochwy

Ciała jamiste łechtaczki

Podając osocze bogatopłytkowe PRP do ciał jamistych łechtaczki, powodujemy ich rewitalizację. Osocze PRP powoduje neoangiogenezę czyli powstanie nowej siatki naczyń w miejscu powstania. Osocze poprzez działanie czynnika NGF, powoduje także polepszenie połączeń nerwowych, co ma istotne znaczenie dla uzyskania orgazmu

Gruczoły Skeenego

Są to gruczoły znajdujące się w okolicy cewki moczowej u kobiet. Dokładnie pomiędzy przednią ścianą pochwy a cewką moczową. Wg doniesień z literatury medycznej biorą one czynny udział w mechanizmie orgazmu u kobiet. Rewitalizacja tych gruczołów jest elementem zabiegu orgasm-shot.

Punkt G

Rewitalizacja punktu G za pomocą osocza PRP. Punkt G to zgrupowanie zakończeń nerwowych, zlokalizowane w przedniej ścianie pochwy. Podanie tam osocza bogatopłytkowego PRP, zawierającego tzw czynnik wzrostu nerwów (cytokina NGF), powoduje polepszenie jakości włókien nerwowych. Ma to bezpośrednie przełożenie na szybkość i jakość osiągania orgazmu przez pacjentkę

Przedsionek pochwy

Osoczem ostrzykujemy także całą okolicę przedsionka pochwy. Poza punktem G, przedsionek jest najbardziej wrażliwą na dotyk częścią pochwy. Rewitalizacja tej okolicy za pomocą czynników wzrostu zawartych w osoczu bogatopłytkowym, polepsza jakość doznań u pacjentki. Poza tym jednym z mechanizmów działania osocza, jest leczenie suchości zarówno pochwy jak i przedsionka pochwy. Wszystko to ma prowadzić do poprawy jakości życia seksualnego Pacjentki.