Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Skórna.pl Medycyna Estetyczna Marcin Nylec Praktyka Lekarska, ul. Tadeusza Saloniego 1/2, 40-712 Katowice, NIP: 8722340643. Nazwa organu prowadzącego rejestr – Minister Rozwoju i Technologii.
 • W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Danych pod adresem e-mail: kontakt@skorna.pl, lub pisemnie na adres naszej kliniki wskazany powyżej.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • prowadzenia pomiarów i analiz, obejmujących przetwarzanie Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany – profilowanie. Profilowanie Danych Osobowych nastąpi poprzez ich wykorzystanie do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy Państwa preferencji i zainteresowań pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani, na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych w celu wyświetlania komunikatów marketingowych na różnych stronach www i dotarcia w ten sposób do Państwa z komunikatami marketingowymi dopasowanymi do Państwa preferencji i zainteresowań na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie
  Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie
  informacji marketingowych (w tym  newslettera).

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania
od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
osobowych Klienta.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, prawne, księgowe oraz dostarczające systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym czy systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej