Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Skórna.pl Medycyna Estetyczna Marcin Nylec Praktyka Lekarska, ul. Tadeusza Saloniego 1/2, 40-712 Katowice, NIP: 8722340643.
  • W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Danych pod adresem e-mail: kontakt@skorna.pl, lub pisemnie na adres naszej kliniki wskazany powyżej.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • prowadzenia pomiarów i analiz, obejmujących przetwarzanie Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany – profilowanie. Profilowanie Danych Osobowych nastąpi poprzez ich wykorzystanie do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy Państwa preferencji i zainteresowań pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani, na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych w celu wyświetlania komunikatów marketingowych na różnych stronach www i dotarcia w ten sposób do Państwa z komunikatami marketingowymi dopasowanymi do Państwa preferencji i zainteresowań na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • pracownicy i współpracownicy Administratora
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, prawne, księgowe oraz dostarczające systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym czy systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych