Fibryna bogatopłytkowa – bezpieczeństwo i skuteczność w regeneracji skóry

Jestem zwolennikiem naturalnych metod medycyny estetycznej w trosce o młodą i zdrową skórę. Jeśli poszukujesz rozwiązań, które Ci to zapewnią, przy zachowaniu najwyższego bezpieczeństwa, przeczytaj ten wpis do końca. Fibryna bogatopłytkowa pozyskana z własnej krwi pacjenta – to przełom w głębokim odmładzaniu skóry, bazujący na czynnikach wzrostu i komórkach macierzystych pozyskiwanych z Twojej krwi.

 

Czynniki wzrostu (GF) od dawna stanowią obszar zainteresowania lekarzy dermatologów próbujących modyfikować i usprawniać procesy regeneracyjne skóry. Jednak pojedyncza aplikacja GF odniosła rzadki sukces kliniczny. Czynniki wzrostu pochodzące z płytek krwi są podstawowymi czynnikami działającymi w osoczu bogatopłytkowym (PRP), które jest obecnie szeroko stosowane.

Jednak badania dotyczące chirurgii plastycznej twarzy wykazały niejednoznaczne wyniki wykazujące korzyść kliniczną z podania samego osocza.

 

To „1-krotne” uwalnianie czynników wzrostu z osocza, może wyjaśnić przejściowy wpływ na gojenie ran. Stwierdzono wzrost komórek śródbłonka i fibroblastów (komórek produkujących kolagen) – 7 dni po wytworzeniu eksperymentalnej rany. Jednak to wzmocnienie zostało utracone do 14 dnia od momentu podania PRP.

Fibryna bogata w płytki krwi nie powoduje bardzo dużych stężeń płytek krwi, które występują w osoczu.

Za to odpowiada za tworzenie trójwymiarowej usieciowanej sieci. Służy ona jako miejsce wiązania dla płytek krwi i czynników wzrostu. Rusztowanie pomaga zdeponować w danym miejscu czynniki, zasadniczo zwiększając miejscową koncentrację w pożądanym miejscu, aby kierować regeneracją tkanek. To tak, jakby podać wypełnienie (kwas hialuronowy) w konkretną zmarszczkę, ale z pewnymi zaletami: jest naturalnie – bez ryzyka „przesadnego” efektu, który będzie się tworzył powoli, co gwarantuje uniknięcie reakcji: „ale się wypełniła” 😉

Przeanalizowałam pewne badanie kliniczne, w którym pacjenci byli leczeni pojedynczym wstrzyknięciem fibryny bogatopłytkowej w umiarkowanie ciężkie bruzdy nosowo-wargowe.

Klinicznie istotną poprawę wyglądu fałdów nosowo-wargowych odnotowano już po 2 tygodniach od leczenia, z niewielką poprawą (brak utraty korekty) w ciągu kolejnych 10 tygodni badania.

W badaniu wzięły udział 44 kobiety i 6 mężczyzn, o średniej wieku 51,3 lat.

Opinie pacjentów o zabiegu:

• Pacjenci ogólnie zauważyli, że korekta obserwowana natychmiast po leczeniu zmniejszyła się częściowo w ciągu pierwszych 24 do 72 godzin później.
• Większość pacjentów zauważyła jedynie lekkie siniaczenie, które łatwo było przykryć kosmetykami, przez pierwsze 1 do 3 dni, chociaż kilku pacjentów (szczególnie tych leczonych w okolicy oczodołu) doświadczyło wybroczyny trwającej do 14 dni.
• Większość pacjentów odczuwała wyraźną poprawę w leczonych obszarach przez 5 do 7 dni po leczeniu, a prawie wszyscy (około 90%) zauważyli ciągłą poprawę aż do 2 do 4 tygodni po leczeniu.
• Pięciu pacjentów uważało, że zmiany po pierwszym zabiegu były minimalne i były ponownie leczone; z nich 4 odnotowało poprawę po drugim leczeniu.
• Żaden z pacjentów nie zauważył żadnych guzków, nieregularności, nadmiernej korekty lub ograniczenia ruchu.

Własna tkanka pacjenta byłaby idealnym materiałem do korekty ubytków tkanek miękkich twarzy, gdyby mogła być dostarczona w prostym procesie z dobrą przewidywalnością.

Konieczność pobierania tkanek, nacięcia dostępu, odbudowy pooperacyjnej i często nieprzewidywalne przeżycie przeszczepu oraz długowieczność zachęciły lekarzy do rozważenia innych dostępnych technik i materiałów minimalnie inwazyjnych.

Wczesne próby wykorzystania własnego kolagenu pacjenta do promowania augmentacji tkanek miękkich wykazywały ograniczoną trwałość.

Wstrzykiwanie hodowanych autologicznych fibroblastów było kosztowne i czasochłonne, a wyniki były niejednoznaczne.

Stymulacja zewnętrzna egzogennymi mikrocząstkami (np. Kwasem poli-L-mlekowym) wykazano, że skutecznie zagęszcza skórę właściwą. Jednak wyniki wymagają wielu zabiegów i należy zachować ostrożność, aby uniknąć grudkowatości i ziarniniaków. Co więcej, technika ta wymaga implantacji ciała obcego, aby działał jako bodziec do odkładania kolagenu.

Bogata w płytki matryca fibrynowa (Selphyl) jest dostępna w USA od kilku lat i była stosowana klinicznie w ortopedycznych aplikacjach chirurgicznych i do gojenia ran.

W chirurgii plastycznej twarzy zauważono klinicznie istotne zmniejszenie skali oceny zmarszczek po pojedynczym wstrzyknięciu fibryny do umiarkowanie głębokich bruzd nosowo-wargowych. Poprawę odnotowano już po 2 tygodniach leczenia i utrzymywało się przez 12 tygodni.

WNIOSKI:

  • Zabieg z wykorzystaniem  fibryny bogatopłytkowej możesz wykonywać oddzielnie lub w połączeniu z zabiegiem osocza bogatopłytkowego. Takie połączenie pozwoli na maksymalizację obu zabiegów!
  • Po przeanalizowaniu dostępnych danych literaturowych uważam, że podanie własnej fibryny bogatopłytkwej wywołuje trwałe efekty odbudowy tkanek, ponieważ lepiej naśladuje naturalną odpowiedź gojenia się ran.
  • W przeciwieństwie do osocza, fibryna nie polega na ekstremalnie wysokich stężeniach płytek krwi i masowym, jednorazowym uwalnianiu czynników wzrostu, ale raczej na zapewnieniu bardziej naturalnej, długotrwałej odpowiedzi regeneracyjnej.
  • Fibryna koncentruje płytki krwi, ale nie w stopniu najwyższym – obserwowanym w osoczu.
  • Zamiast tego, płytki są dostarczane do tkanki wraz z trójwymiarową siatką fibrynową. Ta siatka służy do miejscowego pobudzenia tkanki, ponieważ zarówno płytki, jak i ich czynniki wzrostu wiążą się z nią, tak jak w naturalnej ranie.
  • Co więcej, okazało się, że płytki krwi w fibrynie nadal syntetyzują i uwalniają bioaktywne czynniki wzrostu w ciągu pierwszych 7 dni. Jest to naturalne, przedłużone uwalnianie czynników wzrostu, które uważam za kluczowe dla rozwoju trwałych efektów tkankowych.

(Opracowano na podstawie badań dr Anthony P. Sclafani).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*